ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒

เปิดรับสมัครนักปฏิบัติธรรมพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ ทุกวัน ณ สำนักงานธุรการ อาคารธรรมธารา ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าอบรมได้ตามตารางที่กำหนดไว้ของทุกเดือน ท่านสามารถสมัครได้ล่วงหน้าทางเว็บไซด์ของวัดหรือไลน์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

F73530C8-5030-4F0D-88EF-6E821A38632BE0354FEB-A8EB-4EBB-8943-43ACB1DE7B2308B4A0E1-BDEF-4472-A05B-16FEE915AFBB9B7289E0-1DE0-4858-A14A-E911AB72903D

โฆษณา