ประชาสัมพันธ์โครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติ ประจำปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ – ๑ มี.ค.๖๓

ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรมในโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติ ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓

กดสมัครที่นี่ สมัครเข้าอบรมปฏิบัติธรรมโครงการอริยวงศ์ธุดงค์ปฏิบัติ ปี ๖๒ – ๖๓

ตารางการเดินจาริกธุดงค์ของพระคุณเจ้าระหว่างวันที่ ๑ ธ.ค.๖๒ – ๑ มี.ค.๖๓

9C1BBBB5-AD36-4CC3-9981-07E1E7CF93828BB4F0CD-A480-45B9-83FA-D3FCA70D6918

ประชาสัมพันธ์โครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒

เปิดรับสมัครนักปฏิบัติธรรมพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒ ทุกวัน ณ สำนักงานธุรการ อาคารธรรมธารา ผู้สมัครสามารถเลือกเข้าอบรมได้ตามตารางที่กำหนดไว้ของทุกเดือน ท่านสามารถสมัครได้ล่วงหน้าทางเว็บไซด์ของวัดหรือไลน์ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

F73530C8-5030-4F0D-88EF-6E821A38632BE0354FEB-A8EB-4EBB-8943-43ACB1DE7B2308B4A0E1-BDEF-4472-A05B-16FEE915AFBB9B7289E0-1DE0-4858-A14A-E911AB72903D