พระมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเพื่อนิพพาน อุดม วิเศษ มงคล

 

38F275BD-F8AA-4BBC-A6FB-7CE16CB5486E

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ พระมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเพื่อนิพพาน อุดม วิเศษ มงคล (พชน.)

ณ วัดนาหลวง (อภิญญาเทสิตธรรม) พระเดชพระคุณพระราชสิทธาจารย์ วิ.(หลวงปู่ทองใบ ปภัสสโร) ผู้เป็นประธานสงฆ์ ได้ก่อตั้งพระมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตเพื่อนิพพาน อุดม วิเศษ มงคล (พชน.) ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยสร้างอาคารอริยภูมิขึ้นเป็นอาคารใช้สำหรับการเรียนการสอนให้กับผู้สนใจเข้าอบรมปฏิบัติธรรม

โฆษณา